Zásady zpracování osobních údajů

Pro účely plnění povinností dle GDPR potřebujeme váš souhlas se zpracováním osobních údajů.

1. Uděluji tímto souhlas Markovi Hladíkovi, se sídlem Vídeňská 1104/21, Olomouc, 779 00, IČO: 09405909 (dále jen "správce"), aby ve smyslu nařízení č. 679/2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob (dále jen "GDPR") zpracovával osobní údaje uvedené v tomto formuláři.

2. Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro účel umožnění budoucí komunikaci ohledně produktů, služeb a událostí, které správce nabízí. Tato komunikace může mít charakter obchodních sdělení. Údaje budou správcem uchovány po dobu existence jeho živnosti nebo do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu obchodní informace správcem byly nadále zasílány.

3. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

4. S výše uvedeným zpracováním uděluji výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět a to kliknutím na odkaz na konci každého emailu nebo zasláním emailové zprávy na adresu info@tajemstvispokojenosti.cz.

5. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

6. Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem, a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací. Zpracovatelem této databáze je subjekt MailerLite.

7. Dle GDPR máte právo:

- Vzít souhlas kdykoliv zpět

- Požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme

- Požádat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů

- Vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit

- Požadovat opravu, výmaz osobních údajů, omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování

menu
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram